เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง

เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง

เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง

เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง แฟชั่นในปัจจุบัน มีหลายประเทศที่เป็น ผู้นำเทรนในการเเต่งตัว วันนี้เรายกตัวอย่างมาใหห้เพื่อนๆ2 ประเทศ

สาวฝรั่งผู้เต็มไปด้วยสไตล์ชิคๆ เท่ๆ มองไม่มีเบื่อ ด้วยความสูงยาวเข่าดีของสาวๆ จึงนิยมใส่ เสื้อกันหนาว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวไหมพรม แจ็คเก็ต โค้ท

แมตช์กับกางเกงยีนส์ตัวโปรด ช่วยเพิ่มความอบอุ่นได้ดี พร้อมรองเท้าบู้ทหุ้มข้อหรือรองเท้าผ้าใบรุ่นดัง เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ของสาวเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องความสวย น่ารัก

ดี ไ ซ น์ ถู ก ใ จ ส า ว ไ ท ย เ ป็ น ที่ สุ ด แ ล ะ ที่ สำ คั ญ จั บ คู่ สี สั น ไ ด้ อ ย่ า ง ล ง ตั ว

เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี  สาวฝรั่ง
เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง

ช่วงนี้เราจะเห็นไอดอลสาวๆ นิยมใส่ เสื้อกันหนาว oversize บ้าง แบบครอปครึ่งตัวบ้าง ใส่คู่กับ กระโปรงทรงเอสั้น น่ารักสุดๆ ถ้ากลัวหนาวขาให้ใส่ถุงน่องหนาสักคู่ หนาวแค่ไหนก็ทนไหว โค้ท แฟชั่นไอเทมอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับเมืองหนาว

ถ้าอยากเพิ่มลุคให้เก๋จัด โค้ทตัวยาว สักตัวมาใส่คลุมก็แฟชั่นขึ้นมาทันที ซึ่งโค้ทตัวยาวยังช่วยอำพรางหุ่นให้ดูเพรียวขึ้นด้วยนะ เพราะจะคลุมช่วงสะโพกและต้นขาจุดสำคัญที่สาวๆ กังวล

แล้วเพิ่มความชิคด้วยผ้าพันคอผืนใหญ่ๆ ให้คุณอบอุ่นตลอดวัน เสื้อกันหนาวสำหรับแฟชั่นหน้าหนาวนี้ ไม่ใช่ใส่เพื่อถ่ายรูปสวยๆ เท่านั้น แต่เราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพอากาศในเวลานั้นด้วย เพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอ

เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี  สาวฝรั่ง
เสื้อผ้าแฟชั่น เกาหลี สาวฝรั่ง

ไ ม่ เ ช่ น นั้ น อ า ก า ศ ห น า ว ที่ ม า พ ร้ อ ม ล ม แ ร ง ๆ ห รื อ มี หิ ม ะ ต ก จ ะ ทำ ใ ห้ คุ ณ ป่ ว ย ไ ด้ ง่ า ย ดั ง นั้ น คำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง เ สื้ อ กั น ห น า ว ใ น ก า ร กั น ค ว า ม ห น า ว เ ป็ น ห ลั ก ด้ ว ย น ะ ค ะ ทุ ก ค น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >