หน้าฝน กับแฟชั่นการแต่งตัว

หน้าฝน กับแฟชั่นการแต่งตัว

หน้าฝน กับแฟชั่นการแต่งตัว

ถ้าพูดถึง หน้าฝน หลายๆคนนึกถึงการแต่งตัวในหน้าฝนอย่างไร ถ้าฝนตกก็จะมีร่ม การแต่งตัว ก็จะประมาณใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูท แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน แต่สำหรับผู้ชายอย่างเราการแต่งตัวให้ดูดีในหน้าฝนออกไปเปียกฝน

แต่เราก็ยังดูดี ก็จะมีสไตล์นิดๆหน่อยๆแล้วแต่ คนที่ชอบสไตล์ไหน แล้ววันนี้ผมก็มีแฟชั่นระดับโลก นี่หมายความว่าคนที่ใส่กันทั้งโลกประมาณนี้ครับ อาจจะเป็นแนวแบบ หรูๆ หล่อๆ
เสื้อกันฝนเท่ ๆของ หน้าฝน


เพราะปัจจุบันนี้เสื้อกันฝนถูกพัฒนาและดีไซน์ใหม่จนกลายมาเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อโค้ท เสื้อแจ็คเก็ต หรือแม้กระทั่งเสื้อกันฝนพลาสติกธรรมดา ๆ ก็สามารถนำมามิกซ์ใส่ให้ดูเท่และมีสไตล์ได้ ถือเป็นแฟชั่นใหม่มาแรงที่หนุ่ม ๆ ควรพิจารณาและลงทุนกับมันสักครั้ง

หน้าฝน กับแฟชั่นการแต่งตัว
หน้าฝน กับแฟชั่นการแต่งตัว

โดยเฉพาะชาวไบเกอร์ที่ควรมีติดตัวไว้เลย ว้าวๆ แค่แฟชั่นแรกก็ดูตื่นตาตื่นใจกันแล้วครับเอาใจสายไบค์เกอร์ งั้นเรามาดูแฟชั่นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
กางเกงขาสั้นกับชุดสบาย ๆ ถ้าบอกว่ากางเกงขาสั้นเป็นชุดที่เหมาะกับหน้าฝนที่สุดก็คงไม่ผิด เพราะนอกจากจะใส่สบายไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้ว

ยั ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ไ ด้ ดี แ ล ะ ไ ม่ อั บ ชื้ น อี ก ด้ ว ย โ ด ย แ น ะ นำ ใ ห้ ใ ส่ กั บ เ สื้ อ ยื ด ส บ า ย ๆ ห รื อ เ สื้ อ เ ชิ้ ต ง่ า ย ๆ จ ะ ไ ด้ ลุ ค ที่ ดู ชิ ล

เ รี ย บ ง่ า ย แ ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง ก ลั ว ฝ น
วั น นี้ เ ป็ น ชุ ด ที่ ผ ม ช อ บ ม า ก เ ล ย เ ว ล า ผ ม ใ ส่ ใ น ห น้ า ฝ น ผม ว่ า มั น ส บ า ย น ะ ค รั บ เ ปี ย ก ก็ ถ อ ด แ ค่ นั้ น เ อ ง


กั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >